Tech and Gadgets

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

บทความยอดนิยม

Latest Reviews

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

Performance Training

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะใช้ในการหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์เครื่องยนต์ จากพัฒนาการเรื่องน้ำมันเครื่อง ตลาดของน้ำมันเครื่องจึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกใช้ สิ่งหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

น้ำยาหม้อน้ำคืออะไร เลือกอย่างไร ดีที่สุด

น้ำยาหม้อน้ำ หรือที่ยังมีอีกหลายคนเรียกว่า น้ำยาหล่อเย็น ตามส่วนผสมที่มีในน้ำยาหม้อน้ำนั้น มีความสำคัญต่อระบบการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์เป็นอย่างมาก คืออะไร ต้องเลือกอย่างไรจึงจะดีที่สุด ลองมาดูกัน

WRC Racing

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะใช้ในการหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์เครื่องยนต์ จากพัฒนาการเรื่องน้ำมันเครื่อง ตลาดของน้ำมันเครื่องจึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกใช้ สิ่งหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

Health & Fitness

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะใช้ในการหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์เครื่องยนต์ จากพัฒนาการเรื่องน้ำมันเครื่อง ตลาดของน้ำมันเครื่องจึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกใช้ สิ่งหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

Architecture

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

LATEST ARTICLES

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะใช้ในการหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์เครื่องยนต์ จากพัฒนาการเรื่องน้ำมันเครื่อง ตลาดของน้ำมันเครื่องจึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกใช้ สิ่งหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

น้ำยาหม้อน้ำคืออะไร เลือกอย่างไร ดีที่สุด

น้ำยาหม้อน้ำ หรือที่ยังมีอีกหลายคนเรียกว่า น้ำยาหล่อเย็น ตามส่วนผสมที่มีในน้ำยาหม้อน้ำนั้น มีความสำคัญต่อระบบการทำงานของเครื่องยนต์ในรถยนต์เป็นอย่างมาก คืออะไร ต้องเลือกอย่างไรจึงจะดีที่สุด ลองมาดูกัน

น้ำมันเบรคคืออะไร เลือกซื้ออย่างไร ดีที่สุด

ระบบเบรกคือระบบห้ามล้อรถยนต์ให้หยุดเคลื่อนที่ มีส่วนที่มีความสำคัญต่อรถยนต์มาก ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน และสำคัญมากขึ้นในกรณีรถยนต์เกิดภาวะฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่ต้องหยุดรถก่อนจะปะทะเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต

น้ำมันเกียร์คืออะไร เปลี่ยนเมื่อไหร่ดีที่สุด

เกียร์รถยนต์มีความสำคัญสำหรับรถไม่แพ้อุปกรณ์ชิ้นอื่น เพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระหว่างการขับเคลื่อนของรถ เกียร์รถจึงควรใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือ น้ำมันเกียร์

น้ำมันเครื่องคืออะไร เลือกใช้แบบไหนดีที่สุด

น้ำมันเครื่อง คือ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ซึ่งชื่อหลังน่าจะตรงกับลักษณะการใช้งานมากกว่า แต่คนเรียกติดปากว่า น้ำมันเครื่อง เป็นน้ำมันที่ใช้เพื่อหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติลดการเสียดทาน ลดการเสียดสีของวัตถุ มีน้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ

ดีท๊อกซ์ตับ คืออะไร

ตับ เป็นอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย จึงมีภาวะที่ตับเองสะสมของเสียเอาไว้เป็นจำนวนมาก และทำให้ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กำจัดของเสียลดลง จึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้าได้มีการทำดีท็อกซ์ตับ กำจัดของเสียที่ตกค้างออกจากตับเสีย ตับจะได้สะอาดและกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วิธีเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถ ร้านซ่อมรถยนต์ มีวิธีการเลือกอย่างไร

รถยนต์เป็นพาหนะส่วนตัวที่ช่วยเอื้อประโยชน์ในการเดินทางให้มีความสะดวกสบาย มีอิสระในการเดินทางมากขึ้น  แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือชิ้นส่วน เครื่องยนต์ อุปกรณ์เกี่ยวกับรถเสียหาย ต้องซ่อม หากรถมีประกันภัยชั้น 1 ก็แล้วไป แต่ถ้าไม่มีหรือกรณีฉุกเฉินต้องเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถเอง มีวิธีการเลือกอย่างไร มาดูกัน

Most Popular

รีแมพ (remap) คืออะไร ฉบับอ่านเข้าใจ ง่ายๆ

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ น่าจะรู้จักกับคำว่า Remap  และมักจะชักชวนหรือบอกต่อ จนหลายๆ คนก็อยากจะทำการ Remap  รถยนต์ของตัวเองบ้าง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรเรียนรู้เกี่ยวกับ Remap  ให้ดีก่อน บทความนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับ Remap  เบื้องต้น

กรองอากาศรถยนต์ คืออะไร

อุปกรณ์ในรถยนต์นั้น ไม่ใช่จะสำคัญเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆ ที่เป็นองค์ประกอบทำให้รถเคลื่อนที่ได้เท่านั้น แต่อุปกรณ์ที่ประกอบเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่าง กรองอากาศรถยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะความบกพร่องของไส้กรองอากาศรถยนต์ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์ได้ กรองอากาศรถยนต์คืออะไร สำคัญอย่างไร ลองมาดูกัน

กรองแอร์รถยนต์ คืออะไร

ระบบการทำงานของแอร์ในรถยนต์มีลักษณะเฉพาะ จึงทำให้มีโอกาสที่ฝุ่นผงและเศษวัสดุจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาถึงตัวผู้โดยสารได้ กรองแอร์จึงมีความสำคัญที่ช่วยปกป้องระบบแอร์รถยนต์ การติดกรองแอร์จึงมีประโยชน์ทั้งรักษาสุขภาพผู้โดยสาร รักษาอุปกรณ์ในรถยนต์ ประหยัดเวลา ไม่เสียสุขภาพจิต

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะใช้ในการหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์เครื่องยนต์ จากพัฒนาการเรื่องน้ำมันเครื่อง ตลาดของน้ำมันเครื่องจึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกใช้ สิ่งหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์