ทำไฟแนนซ์รถยนต์ อย่างไรให้ผ่านง่ายได้ประโยชน์ เรามีคำตอบ

5640

ทำไฟแนนซ์รถยนต์ อย่างไรให้ผ่านง่ายได้ประโยชน์ เรามีคำตอบ

          ไม่ว่าคุณจะซื้อรถมือหนึ่งหรือมือสอง หากไม่มีเงินสดเท่าจำนวน สิ่งที่คุณต้องการก็คือ ไฟแนนซ์รถยนต์ ส่วนโอกาสที่ไฟแนนซ์รถยนต์จะผ่านหรือไม่ และผ่านง่ายๆ ได้อย่างไรนั้น ผู้ให้เครดิตจะประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่กลายเป็นหนี้สูญ ซึ่งความสามารถในการชำระหนี้ได้สูงเท่าไหร่ โอกาสผ่านไฟแนนซ์ก็ง่ายเท่านั้น โดยดูจาก

  1. ไม่ติด blacklist เครดิตบูโร ซึ่งได้แก่ ประวัติการชำระสินเชื่อย้อนหลัง หากเป็นผู้มีเครดิตเชื่อถือได้ ย่อมได้รับการพิจารณาเพราะมั่นใจว่าคุณจะเป็นลูกหนี้ชั้นดี
  2. มีเงินดาวน์มากกว่า 20% ของราคารถยนต์ที่ซื้อ เพื่อให้เหลือที่ต้องขอเครดิตจากไฟแนนซ์รถยนต์ไม่เกิน 80% ของราคา ยิ่งเหลือเงินจำนวนน้อยเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มโอกาสในการกู้เงิน และหากเงินเดือนของคุณไม่สูงนัก ต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการจ่ายเงินดาวน์ให้สูง และเหลือจำนวนที่ต้องผ่อนเดือนละน้อยๆ แทน
  3. มีรายได้ประจำ และเป็นรายได้แน่นอน ณ จุดนี้ คนที่ทำงานกินเงินเดือน และมีสลิปเงินเดือนแสดงรายได้ผ่านธนาคาร จะมีหลักฐานชัดเจน น่าเชื่อถือ แต่สำหรับคนที่ทำงานประจำเช่นเดียวกันแต่ไม่มีสลิป อาจใช้วิธีฝากเงินเข้าประจำ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียน เป็นที่น่าเชื่อถือแทน

สำหรับอัตราเงินเดือนที่ทำให้ไฟแนนซ์เชื่อมั่นในการชำระเงินนั้น ควรมีมากกว่า 3 เท่าของเงินที่ต้องจ่ายค่างวด ดังนั้น หากซื้อรถที่มีราคาสูง จำเป็นต้องจ่ายดาวน์ให้สูงเข้าไว้ เพื่อสร้างเครดิตในการชำระหนี้ และหากเงินเดือนของคุณคนเดียว หักด้วยค่าใช้จ่ายแล้วเหลือไม่เกิน 3 เท่าของเงินค่างวด คุณอาจต้องหาคนกู้ร่วมหรือมีคนค้ำประกัน และคนที่มาค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ และมีรายได้สูงกว่าคุณ

  1. ข้อมูลการทำงาน บริษัทที่มั่นคง ก็นับเป็นเครดิตอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณน่าเชื่อถือเพราะคุณมีแนวโน้มจะมีรายได้ต่อเนื่องแน่นอน
  2. ไม่มีพันธะเรื่องผ่อนทรัพย์สินอย่างอื่น เพราะหากคุณมีภาระจะต้องผ่อนชำระอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นอยู่แล้ว การจะรับภาระเรื่องไฟแนนซ์รถยนต์อาจได้ไม่เต็มที่ ไม่เป็นไปตามสูตร มีรายได้ 3 เท่าของที่ต้องจ่ายไฟแนนซ์รายเดือน

โดยการที่คุณต้องมีรถยนต์เป็นประกันในการกู้ยืมซื้อรถ การผ่อนชำระกับไฟแนนซ์โดยมีรถใช้ในระหว่างนั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณ เพราะคุณผ่อนเพื่อต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์อย่างสมบูรณ์ในอนาคต ความเสี่ยงที่รถจะถูกยึดอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณมากกว่าไฟแนนซ์ ดังนั้น การตัดสินใจจึงอยู่ที่คุณเป็นหลักว่า มีความพร้อมที่จะใช้บริการไฟแนนซ์มากน้อยเพียงใด มั่นใจว่าจะส่งไฟแนนซ์ได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ต้องเสียเงินเปล่า หรือเสียดอกเบี้ยในระหว่างทางมากเกินจำเป็น