บัตรเครดิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ควรใช้หรือไม่มีคำแนะนำให้

4636

บัตรเครดิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ควรใช้หรือไม่มีคำแนะนำให้

มีบัตรเครดิตมั้ย? ใช้บัตรเครดิตได้มั้ย? คำถามจากร้านค้าใหญ่ๆ หรือจากลูกค้าที่เข้าไปซื้อของในร้านใหญ่ๆ สิ่งที่ต้องการคือ การใช้บัตรเครดิต  หรือคำพูดที่ว่า คนที่สามารถมีบัตรเครดิตได้ ต้องเป็นคนมีเครดิต บัตรเครดิตเป็นความทันสมัยที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้มากขึ้น เรื่องราวของบัตรเครดิตมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ลองศึกษาก่อนตัดสินใจใช้ดีกว่า

บัตรเครดิต (Credit Card) คืออะไร

คำจำกัดความง่ายๆ ของบัตรเครดิต ก็คือ บัตรที่สามารถใช้แทนเงินสดได้ในวงเงินที่ตกลงกันกับเจ้าของบัตร วงเงินดังกล่าวนับเป็นเงินที่ “ธนาคาร” ผู้ออกบัตร ให้เครดิต ความเชื่อถือว่า คุณมีความน่าเชื่อถือว่า จะสามารถนำเงินมาใช้คืนได้ หลังจากธนาคารเชื่อถือและชำระเงินแทนคุณไปก่อน ส่วนจะมีดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดไว้

บัตรเครดิตนั้น สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่เปิดรับ และมีการติดต่อเชื่อมโยงกับเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น เพราะต้องมีอุปกรณ์ในการเช็คเวลาใช้บัตร ที่เรียกว่า “รูดบัตร”

 

ประโยชน์และผลเสียจากการใช้บัตรเครดิต

 1. จุดเริ่มต้นการออกบัตรเครดิตนั้น ก็เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ ให้ความสะดวก ในการไม่ต้องพกเงินสดไปครั้งละมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาต้องซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เพราะการพกเงินสดนั้นอาจไม่ปลอดภัย
 2. เปิดโอกาสให้คนที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายแต่วงเงินไม่พอ ได้กู้ยืมเงินอย่างง่ายๆ ในระดับที่พอใช้คืนไหว เพราะบางครั้ง เงินในอนาคตมาไม่ทัน
 3. อำนวยความสะดวกในรายจ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันรถ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ประโยชน์มีไม่น้อย แต่ผลเสียจากการใช้ก็มี หากไม่ได้ใช้อย่างรอบคอบ เช่น

 1. ทำให้นิสัยการใช้จ่ายเสียไป เพราะความง่าย ทำให้ลืมฉุกคิด ใช้จ่ายตามใจความอยากของตัวเอง
  2. ทำให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ

ควรใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์

 1. ศึกษาเงื่อนไขที่ได้รับจากการใช้บัตรเครดิต เพราะผู้ออกบัตรมักมีโปรพิเศษที่ใช้ได้ในวงเงินจำนวนหนึ่งโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หากชำระคืนได้ทันตามเงื่อนไข
 2. จ่ายสินค้าด้วยบัตรให้เหมือนจ่ายด้วยเงินสด คือ ซื้อเมื่อยังมีเงิน ซื้อเพราะของนั้นๆ จำเป็นจริงๆใช้คุ้มค่า คุ้มราคา
  3. รู้เงื่อนไข การแก้ปัญหากรณีบัตรหาย บัตรเสื่อม จนถึงเรื่องเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของบัตรที่อาจมี
  4. การทำบัตรเสริมให้ใคร ต้องระมัดระวังด้วย เพราะคุณไม่สามารถปฏิเสธภาระที่เกิดขึ้นได้

คุณควรมีบัตรเครดิตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ และความจำเป็นในการใช้จ่าย