เช็คเบอร์มงคล วิธีการเช็คเบอร์มงคลแบบง่ายๆ

2139

เช็คเบอร์มงคล วิธีการเช็คเบอร์มงคลแบบง่ายๆ

ศาสตร์และความเชื่อในเรื่องต่างๆ ว่า เมื่อมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วจะมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้น ในเมืองไทยมีอยู่ด้วยกันหลายศาสตร์ เรื่องของตัวเลขมงคลก็เป็นศาสตร์ความเชื่ออย่างหนึ่งว่า ตัวเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันในชีวิตมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การงาน ความก้าวหน้า ความรัก สุขภาพ การเดินทางเป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้เป็นที่มาของ “เบอร์มงคล” ที่จะเลือกเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อเสริมให้ชีวิตรุ่งเรือง

เช็คเบอร์มงคลแบบง่ายๆ

เมื่อความเชื่อมาเชื่อมต่อกับเรื่องของเทคโนโลยี ปัจจุบัน การเช็คเบอร์มงคลทำได้แบบง่ายๆ คือ

  1. เช็คกับระบบออนไลน์ สมกับเป็นยุคไฮเทค ปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ ที่สร้างระบบการเช็ค ทำนาย เลขมงคลออนไลน์ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยการกรอกเลขหมายของมือถือลงไปในช่องว่าง คลิกเพื่อดูผลลัพธ์ คำทำนายเกี่ยวกับหมายเลขมือถือของคุณจะปรากฏอย่างละเอียด ทั้งหมายเลขรวม มงคลของหมายเลขทั้งหมด ไฮเทคสุดๆ
  2. เช็คตามตำราที่อาศัยการคำนวณจากผลลัพธ์รวมสองตำแหน่งของเบอร์โทร. วิธีรวมเลขคือ นำตัวเลขทั้ง 10 หลักของเบอร์โทร. มาแยกเป็น 10 ตัว แล้วรวมตัวเลขทั้ง 10 ตัวเข้าด้วยกัน ปรากฏผลลัพธ์เป็นจำนวนเลขหลัก 10 สองตำแหน่ง จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ไปอ่านคำทำนายเลขดังกล่าว เช่น เบอร์ของคุณคือ 082-2542202 ก็นำ 0+8+2+2+5+4+2+2+0+2=27 ก็ไปอ่านคำทำนายของเลข 27 นั่นคือความเป็นมงคลของเบอร์ของคุณ และบางตำรา จะรวมผลลัพธ์ที่ได้เข้าด้วยกัน 2+7=9 แล้วอ่านคำทำนายเลข 9 อีกรอบ ประกอบกันเพื่อดูว่า เบอร์ของคุณเป็นมงคลกี่เปอร์เซ็นต์
  3. ทำในลักษณะเดียวกันกับวิธีที่ 2 แต่ใช้ตัวเลขเพียง 7 หรือ 8 หลักของเบอร์โทร.ทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่า ตัวเลขสองตัวแรกของเบอร์โทร.ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น 06/07/08 หรือ 09 นั้น เป็นตัวเลขของส่วนรวมของเลขหมายในประเทศ ของใครๆ ก็เหมือนกันจึงไม่ส่งผลต่อชีวิต ความรัก และการงานของเจ้าของหมายเลข จึงตัดออก
  4. ใช้ตัวเลขเบอร์มือถือเพียง 7 หลัก โดยจับคู่ตัวเลขที่ต่อกันเข้าด้วยกัน ได้ทั้งหมด 6 คู่ รวมเลขเป็นคู่ๆ แล้วอ่านคำทำนาย เพราะแต่ละคู่ตัวเลขบอกความเกี่ยวข้องของชีวิตต่างกัน เช่น คู่ 1-2 บอกบุคลิก การเงิน และความมีเสน่ห์ คู่ที่ 3-4 บอกความสามารถพิเศษ ความถนัด ความชื่นชอบพิเศษ คู่ที่ 5-6 หมายถึง ตำแหน่งจิตใจ การตัดสินใจ แล้วอ่านตามตารางทำนาย

การเช็คเบอร์มงคล ปัจจุบันทำไม่ยาก แต่ยังคงมีหลายศาสตร์ความเชื่อ ความละเอียดในการทำนายและสูตรการทำนายต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของคุณมุ่งเน้นไปทางไหน แต่จะเลือกเปลี่ยนเบอร์มือถืออย่างไร ก็ไม่ควรลืมว่าศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องของสถิติและความเชื่อเฉพาะบุคคล ควรเชื่ออย่างมีสติ