ติดแบล็คลิส คืออะไร

2094

ติดแบล็คลิส คืออะไร

มนุษย์มีการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ระบบต่างๆ มักเกิดขึ้นเพื่อจะสนองความต้องการของผู้คนในสังคม ระบบซื้อสินค้าเงินผ่อน เพื่อให้ได้ใช้ของราคาแพงแม้เงินยังไม่พอ ก็เป็นหนึ่งวิธีการตอบโจทย์ ซึ่งเจ้าของเงินต้องมีระบบการตรวจสอบก่อนจะให้เงินคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไปใช้ก่อนแน่นอน ระบบนั้นเรียกว่า การเช็คเครดิต ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ในการชำระเงินตามสัญญา ระบบการเช็คนั้นผ่านข้อมูลในระบบบูโร

ติดแบล็คลิสต์ คืออะไร

การเช็คเครดิต ความซื่อตรงในการชำระหนี้สินที่มีกับธนาคาร จะถูกบันทึกข้อมูลไว้ในระบบบูโรแห่งชาติ ที่นั่นจะเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เคยกู้เงินเท่าไหร่ กับใคร เพื่ออะไร ความสามารถในการชำระหนี้เป็นอย่างไร มีพฤติกรรมในการชำระหนี้อย่างไร ตรงเวลา ครบถ้วนหรือไม่ การผิดนัดชำระหนี้ที่ตัวเองมีเป็นประจำ ถ้าถึงขั้นชำระเกินกำหนดจ่าย 90  วันขึ้นไป ก็จะถูกบันทึกไว้ในระบบบูโรแห่งชาติ กลายเป็นลูกหนี้ที่ขาดความน่าเชื่อถือ เรียกว่า “ติดแบล็คลิสต์”

ผลของการติดแบล็คลิสต์

เมื่อต้องการกู้เงิน ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในครั้งต่อไป ก่อนอนุมัติทางสถาบันการเงินก็จะเช็คข้อมูลจากระบบเครดิตบูโร เมื่อพบว่าเป็นผู้ “ติดแบล็คลิสต์” คือบุคคลขาดความน่าเชื่อถือเรื่องการเงิน โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติกู้เงินจะเป็นไปไม่ได้ นั่นคือผลของการติดแบล็คลิสต์

ติดแบล็คลิสต์แก้ไขได้มั้ย

หากคุณติดแบล็คลิสต์กับเครดิตบูโร ต้องรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุด อย่าปล่อยให้ประวัติเสียที่จะทำให้เสียไปตลอด เนื่องจากเงื่อนไขการติดแบล็คลิสต์นั้นคือ ชำระช้า 90 วันก็แบล็คลิสต์แล้ว แม้ว่าภายหลังจะชำระหนี้ครบแล้ว ชื่อก็ยังไม่หลุด กว่าที่ระบบบูโรแห่งชาติจะล้างข้อมูลส่วนนี้ต้องใช้เวลาถึง 3 ปีทีเดียว เมื่อเป็นดังนี้ หากมีหนี้ต้องชำระต้องระวังไม่ให้ชำระช้าเกิน 90 วัน

เช็คสถานการณ์ติดแบล็คลิสต์ได้อย่างไร

กรณีที่ติดแบล็คลิสต์อยู่ หรือสงสัยว่าจะติดแบล็คลิสต์หรือไม่ เนื่องจากลืมไปว่า เคยชำระหนี้ช้าเกิน 90 วัน หรือการชำระช้านั้นผ่านมานานระยะหนึ่งแล้ว จึงสงสัยก็ยังติดแบล็คลิสต์อยู่หรือไม่ คุณสามารถเช็คได้โดยการขอเช็คข้อมูลจากธนาคารต่างๆ ซึ่งการเช็คนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท  ในการขอดูข้อมูลเครดิตบูโร กรอกข้อมูลไว้กับธนาคาร ส่วนที่เหลือธนาคารจะดำเนินการประสานกับทางบูโรแห่งชาติให้ สุดท้ายข้อมูลเรื่องแบล็คลิสต์จะส่งไปถึงบ้านที่คุณให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทร.เอาไว้

การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อสินค้า อสังหาริมทรัพย์ แล้วผ่อนชำระเป็นแนวทางหนึ่งที่เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจของคนยุคปัจจุบัน เพราะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เร็วขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งคือ ห้ามชำระหนี้เกินกำหนดจนติดแบล็คลิสต์