สินเชื่อบุคคล คืออะไร

2062

สินเชื่อบุคคล คืออะไร

ความจำเป็นในการใช้เงินของแต่ละครอบครัวมีแตกต่างกัน ยิ่งกรณีความจำเป็นนั้นเป็นเงินก้อนด้วยแล้ว หลายครอบครัวอาจประสบปัญหาหนัก เนื่องจากไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ เพราะไม่มีทรัพย์สินไปค้ำประกันเงินกู้ การกู้นอกระบบก็ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ จึงเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วย “สินเชื่อบุคคล” ลองมาทำความรู้จักสินเชื่อประเภทนี้กัน เพราะวันหนึ่งคุณเองก็อาจจำเป็นต้องพึ่งพา

สินเชื่อบุคคล คืออะไร

การขอสินเชื่อแบบเงินก้อน จากสถาบันการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ภายใต้เงื่อนไขไม่ต้องมีทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกันสินเชื่อนั้น และผ่อนชำระคืนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง

ลักษณะเฉพาะของสินเชื่อบุคคล

1.สินเชื่อบุคคลเป็นสินเชื่อประเภทเงินก้อนที่มีความแตกต่างจากสินเชื่อประเภทอื่น และนี่คือลักษณะเฉพาะของสินเชื่อบุคคล

2.เป็นสินเชื่อที่อนุมัติให้เฉพาะกับคนที่มีเงินเดือนประจำ ไม่ใช่ประเภทฟรีแลนซ์ หรือกลุ่มรายได้ไม่แน่นอน

3.วงเงินที่ขอสินเชื่อจะอ้างอิงกับเงินเดือนของผู้กู้ ส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ที่ 5 เท่าของเงินเดือน

4.เป็นสินเชื่อที่แตกต่างจากสินเชื่อส่วนใหญ่ที่ต้องมีการค้ำประกัน แต่สินเชื่อบุคคล สามารถกู้เงินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลเข้ามาค้ำประกันเงินกู้

5.เป็นสินเชื่อที่สามารถกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระได้แน่นอนว่า จะผ่อนชำระคืนให้ครบทั้งต้นและดอกเบี้ยภายในเวลากี่เดือน

6.เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่น และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่คงตัว

7.เป็นสินเชื่อที่กำหนดการชำระเงินคืนเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนจนกว่าจะชำระคืนครบจำนวน

8.เป็นสินเชื่อประเภทที่อาจจะขอกู้เป็นเงินสดหรือเป็นสิ่งของก็ได้ คล้ายๆ กับการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า

9.เป็นสินเชื่อประเภทที่สถาบันการเงินมีความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญสูง แต่ก็ชดเชยความเสี่ยงนั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง และเป็นภาระของสถาบันการเงินที่ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนให้สินเชื่อ

เหตุผลที่ต้องยอมเสียดอกเบี้ยอัตราสูงกับสินเชื่อส่วนบุคคล

          ทั้งที่รู้ว่า การใช้บริการสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงิน ผู้ขอจะต้องรับภาระในการชดใช้คืนในอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าสูงมากกว่าปกติ แต่ก็ยังตัดสินใจเลือกใช้ก็เพราะว่า

  1. ผู้ขอสินเชื่อบุคคลมีความจำเป็นแบบจวนตัวและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้เงิน เช่น จ่ายค่าเทอมลูก
  2. ไม่สามารถหาวิธีได้เงินมาด้วยวิธีอื่นให้ทันกับการใช้เงินนั้น
  3. ดีกว่าไปเสี่ยงกับหนี้นอกระบบ เพราะสถาบันการเงินได้รับการรับรองจากทางการ และแม้จะดอกเบี้ยสูงก็ยังต่ำกว่าดอกเบี้ยนอกระบบ และไม่ต้องเสี่ยงกับการทวงหนี้นอกระบบด้วย

สินเชื่อบุคคล เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับเศรษฐกิจและสถานะมนุษย์เงินเดือนของคนไทยที่ดี