เครดิตบูโร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

หากวันนี้ คุณก้าวเข้าไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก่อนที่ทางสถาบันจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่คุณหรือไม่ จะมีการเช็ค “เครดิตบูโร” ของคุณเสียก่อน เครดิตบูโร คืออะไร สำคัญอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

เครดิตบูโรคืออะไร

เครดิตบูโร คือ ข้อมูลเครดิต หรือ ข้อมูลประวัติความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ ที่จัดเก็บโดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) ที่จัดเก็บข้อมูลด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นสมาชิกมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นข้อมูลความน่าเชื่อถือเพื่อพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อในครั้งต่อๆ ไป

สิ่งที่เครดิตบูโรบันทึกเก็บข้อมูลไว้คืออะไร

  1. ข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทางราชการ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการการขอสินเชื่อของคุณ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ วงเงิน การชำระหนี้ การซื้อทรัพย์สินที่ต้องอาศัยสินเชื่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การค้ำประกัน

แหล่งที่มาของข้อมูลเครดิตบูโร

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของคุณ โดยได้ข้อมูลมาจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ทั้งธนาคาร บริษัทประกัน

ความสำคัญของเครดิตบูโร

ในเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ การค้ำประกัน การชำระหนี้ของคุณรวมอยู่ในที่เดียวกัน ทำให้สามารถประเมินคุณภาพในการรับสินเชื่อได้ว่า หากคุณเป็นลูกหนี้ คุณซื่อตรงในการรับผิดชอบในการชำระคืนอย่างไรโดยดูจากประวัติ พฤติกรรมด้านเดียวกันในอดีต ซึ่งข้อมูลจากเครดิตบูโร เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

ดังนั้น หากประวัติของคุณที่เครดิตบูโร แสดงว่า คุณเป็นลูกหนี้ประเภทชำระหนี้ช้า ชำระไม่ตรงเวลา หรือยังมีหนี้ค้างชำระแต่ทำเป็นเพิกเฉย ข้อมูลเหล่านี้จะถึงสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่คุณกำลังยื่นความจำนงขอกู้เงินโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกันเอาไว้ บทสรุปจากพฤติกรรมในอดีต อาจทำให้สถาบันการเงินดังกล่าวไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับคุณ เพราะมีความเสี่ยง

ข้อมูลเครดิตบูโร สำคัญเช่นนั้นเอง

แนวทางป้องกันและรักษาเครดิตบูโรให้น่าเชื่อถือ

เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ที่เครดิตบูโร มีตัวเลขและแสดงพฤติกรรมน่าเชื่อถือ แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ แต่ถ้ายังไม่เกิด คุณควรระวังไว้ก่อน เนื่องจากจะส่งผลกับเครดิตของคุณเองดังนี้

  1. หากขอสินเชื่อ ควรขอผ่อนชำระในอัตราที่คุณสามารถชำระหนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนหรือติดขัด อันอาจทำให้การชำระล่าช้า
  2. ไม่ควรทำบัตรเครดิตหลายใบ เพราะทำให้คุณใช้จ่ายแบบลืมตัว ตลอดจนลืมเวลาชำระหนี้คืน เสียประวัติ เสียเครดิต
  3. รอบคอบเวลาชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้
  4. ตรวจเช็คเครดิตบูโรของตัวเองตามสมควร เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตามจริงหรือไม่

นอกจากไม่ควรให้ภาพลักษณ์ด้านเครดิตการเงินเสียหายโดยการชำระหนี้ให้ครบตามกำหนดแล้ว ก่อนจะขอสินเชื่อครั้งต่อไป ควรเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองก่อน

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 999ARTICLE.COM All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?