เครดิตบูโร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

2088

เครดิตบูโร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

หากวันนี้ คุณก้าวเข้าไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก่อนที่ทางสถาบันจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่คุณหรือไม่ จะมีการเช็ค “เครดิตบูโร” ของคุณเสียก่อน เครดิตบูโร คืออะไร สำคัญอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

เครดิตบูโรคืออะไร

เครดิตบูโร คือ ข้อมูลเครดิต หรือ ข้อมูลประวัติความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ ที่จัดเก็บโดย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau) ที่จัดเก็บข้อมูลด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นสมาชิกมาไว้ที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการนำมาใช้เป็นข้อมูลความน่าเชื่อถือเพื่อพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อในครั้งต่อๆ ไป

สิ่งที่เครดิตบูโรบันทึกเก็บข้อมูลไว้คืออะไร

  1. ข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทางราชการ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการการขอสินเชื่อของคุณ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อ วงเงิน การชำระหนี้ การซื้อทรัพย์สินที่ต้องอาศัยสินเชื่อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การค้ำประกัน

แหล่งที่มาของข้อมูลเครดิตบูโร

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของคุณ โดยได้ข้อมูลมาจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ทั้งธนาคาร บริษัทประกัน

ความสำคัญของเครดิตบูโร

ในเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ การค้ำประกัน การชำระหนี้ของคุณรวมอยู่ในที่เดียวกัน ทำให้สามารถประเมินคุณภาพในการรับสินเชื่อได้ว่า หากคุณเป็นลูกหนี้ คุณซื่อตรงในการรับผิดชอบในการชำระคืนอย่างไรโดยดูจากประวัติ พฤติกรรมด้านเดียวกันในอดีต ซึ่งข้อมูลจากเครดิตบูโร เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

ดังนั้น หากประวัติของคุณที่เครดิตบูโร แสดงว่า คุณเป็นลูกหนี้ประเภทชำระหนี้ช้า ชำระไม่ตรงเวลา หรือยังมีหนี้ค้างชำระแต่ทำเป็นเพิกเฉย ข้อมูลเหล่านี้จะถึงสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่คุณกำลังยื่นความจำนงขอกู้เงินโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกันเอาไว้ บทสรุปจากพฤติกรรมในอดีต อาจทำให้สถาบันการเงินดังกล่าวไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับคุณ เพราะมีความเสี่ยง

ข้อมูลเครดิตบูโร สำคัญเช่นนั้นเอง

แนวทางป้องกันและรักษาเครดิตบูโรให้น่าเชื่อถือ

เพราะข้อมูลที่เก็บไว้ที่เครดิตบูโร มีตัวเลขและแสดงพฤติกรรมน่าเชื่อถือ แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ แต่ถ้ายังไม่เกิด คุณควรระวังไว้ก่อน เนื่องจากจะส่งผลกับเครดิตของคุณเองดังนี้

  1. หากขอสินเชื่อ ควรขอผ่อนชำระในอัตราที่คุณสามารถชำระหนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนหรือติดขัด อันอาจทำให้การชำระล่าช้า
  2. ไม่ควรทำบัตรเครดิตหลายใบ เพราะทำให้คุณใช้จ่ายแบบลืมตัว ตลอดจนลืมเวลาชำระหนี้คืน เสียประวัติ เสียเครดิต
  3. รอบคอบเวลาชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้
  4. ตรวจเช็คเครดิตบูโรของตัวเองตามสมควร เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตามจริงหรือไม่

นอกจากไม่ควรให้ภาพลักษณ์ด้านเครดิตการเงินเสียหายโดยการชำระหนี้ให้ครบตามกำหนดแล้ว ก่อนจะขอสินเชื่อครั้งต่อไป ควรเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองก่อน