เทคนิคในการขอสินเชื่อ ให้ผ่านแบบง่ายๆ

2059

เทคนิคในการขอสินเชื่อ ให้ผ่านแบบง่ายๆ

เมื่อมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ใครๆ ก็ปรารถนาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อให้ทั้งสิ้น  ซึ่งสถาบันการเงินดังกล่าวจะมีเงื่อนไข กติกาที่ใช้ประกอบการพิจารณาหลายประการ ดังนั้น หากคุณต้องการขอสินเชื่อให้ผ่านแบบง่ายๆ จึงมีเทคนิคที่ควรเรียนรู้ไว้เช่นกัน

เงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อ

  1. ดูคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เนื่องจากเงื่อนไขการผ่อนชำระสินเชื่อต่างๆ มักเป็นระยะเวลายาวนาน คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งแต่อายุ การศึกษา การงาน ในปัจจุบัน และความมั่นคงในอนาคต
  2. ดูความสามารถในการชำระหนื้คืน เรื่องของรายได้ที่มั่นคง หรือทางมาของรายได้ ภาระหนี้สินอื่นๆ ที่ต้องนำมาประเมินดูว่า มีความสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขหรือไม่ ตลอดจนการเช็คเครดิตบูโร ประวัติการชำระหนี้ในอดีตที่มีข้อมูลเก็บไว้
  3. พิจารณาตามหลักทรัพย์ที่มี ตลอดจนสภาพคล่องของทรัพย์สินที่มีอยู่ คนที่สถาบันการเงินจะให้สินเชื่อง่ายๆ ต้องมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในเวลาที่ต้องการ ไม่ใช่มีทรัพย์สินที่มีราคาสูงมาก จนขายยาก
  4. หลักประกันว่าจะได้รับเงินคืน การกู้ยืมต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ และต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ตีราคาท้องตลาดเหมาะกับเงินที่จะกู้
  5. ปัจจัยภายนอก บางครั้งสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรืออื่นๆ ก็ถูกนำมาพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อเช่นกัน

เทคนิคการขอสินเชื่อให้ผ่านง่ายๆ

ทั้ง 5 ประการดังกล่าว คือสิ่งที่สถาบันการเงินนำมาพิจารณาประกอบการอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น หากคุณต้องการให้ขอสินเชื่อผ่านง่ายๆ จึงควรทำดังนี้

  1. สร้างคุณสมบัติส่วนตัวให้น่าเชื่อถือ มีการงานที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆ
  2. ไม่ปล่อยให้ตัวเองติดแบล็คลิสต์ในระบบบูโรแห่งชาติ แม้เคยมีหนี้สินผูกพันมาก่อน ก็ต้องชำระให้ตรงตามเวลา หรือแม้กระทั่งการมีหนี้ค้างชำระอยู่ก็ยังสามารถเป็นเครดิตได้ เนื่องจากเป็นการรับรองว่า คุณมีคุณสมบัติที่ผ่านการพิจารณามาแล้วว่า พร้อมที่จะรับสินเชื่อและรับภาระผูกพันในการชำระคืน
  3. ควรมีพันธกิจทางการเงินกับสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง เพื่อให้มีบัญชีหมุนเวียนปรากฏ จะได้มีโอกาสขอสินเชื่อจากหลายๆ ที่ได้ อีกทั้งเห็นสภาพคล่องทางการเงินของคุณว่ามีเพียงพอที่จะขอสินเชื่อได้
  4. กรณีมีการใช้บัตรเครดิต ต้องบริหารการใช้ ไม่ทำให้เกิดประวัติมีการใช้เต็มวงเงินตลอด เป็นประจำ เพราะนั่นอาจหมายถึง คุณมีภาวะการเงินตึงตัวเป็นประจำ
  5. หลักฐานรายได้ประจำ หรือรายได้เสริม ถ้ามี ต้องเก็บไว้ รวมถึงหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแสดงคุณเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง ควรเชื่อถือได้

สรุปก็คือ จะขอสินเชื่อให้ผ่านง่ายๆ ต้องมีคุณสมบัติไม่ให้ขัดต่อระเบียบการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนั่นเอง