สินเชื่อบ้าน คืออะไร

2050

สินเชื่อบ้าน คืออะไร

บ้าน ที่พักอาศัยให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์ เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 สิ่งของจำเป็นในชีวิต มนุษย์จึงต้องแสวงหาเพื่อการเป็นเจ้าของ ในทุกคนเมื่อแยกครอบครัวใหม่ แต่เมื่อราคาของบ้านไม่สอดรับกับรายได้ เมื่อต้องการสิ่งจำเป็นชิ้นนี้ จึงต้องหาทางออกด้วยการขอสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงิน

สินเชื่อบ้าน คืออะไร

          อธิบายง่ายๆ ก็คือ เงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ หรือคอนโดมิเนียม โดยใช้หลักฐานที่อยู่อาศัยนั้นค้ำประกันไว้กับสถาบันการเงิน เมื่อผ่อนชำระเงินกู้ครบถ้วนจึงได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างสมบูรณ์

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน เป็นสินเชื่อระยะยาว 15-20 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งในระหว่างนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง เศรษฐกิจ ค่าของเงิน และเรื่องที่คาดการณ์ไม่ได้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาเงินกู้ซื้อบ้าน ดังนั้น เงื่อนไขกติกาที่กำหนดไว้สำหรับสินเชื่อบ้าน จึงมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่บ้าง ผู้ที่ต้องการกู้เงินประเภทนี้ควรเรียนรู้ไว้ ดังนี้

  1. อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินฝาก ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน มีช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นไปถึง 7-8% ต่อปี และลดลงจนแทบจะไม่เหลือดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ก็มี ดอกเบี้ยเงินกู้ก็เช่นกัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น การกู้เงินประเภทสินเชื่อบ้าน จึงมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป เช่น การกำหนดดอกเบี้ยลอยตัว กล่าวคือ สถาบันการเงินจะกำหนดดอกเบี้ยที่ต้องชำระตายตัวในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีการปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ ตลาดการเงินที่ผันผวน เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้กู้ที่เคยตกลงชำระหนี้รายเดือน จำนวนเงินเหล่านั้นอาจลดเงินต้นไม่เท่ากัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงไม่เท่ากันนั่นเอง

          อีกกรณีหนึ่งก็คือ การคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขอีกหลายแบบ เช่น คงที่ตลอดเวลาที่กู้ คงที่เฉพาะระยะแรก ต่อไปก็ลอยตัว หรือคงที่แบบขั้นบันไดก็มี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน หรือประเภทคงที่ระยะยหนึ่ง แล้วปรับใหม่ตามรอบเวลา ทุก 3 ปี/5 ปี

  1. ต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ เช่น ควรกู้กับสถาบันการเงินไหนดี ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งทั้งเรื่องจำนวนเงิน การผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยที่พึงพอใจ
  2. ตระเตรียมเอกสารที่จำเป็น การกู้เงินสินเชื่อบ้าน ส่วนใหญ่เป็นวงเงินที่สูง หลักฐานที่ต้องใช้ที่สำคัญๆ ต้องเตรียมแน่นอน คือ หลักฐานรายได้ สลิปเงินเดือน หลักฐานทางการเงินอื่นๆ หลักฐานประจำตัว กรณีคู่สมรส ต้องมีร่วมด้วย หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัย ฯลฯ
  3. เงื่อนไขการชำระเงินก้อนในอนาคต เผื่อคุณมี จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก แต่บางสถาบันการเงินไม่มีนโยบายนี้

อนึ่ง การขอสินเชื่อบ้านไม่ควรรีบร้อนด่วนตัดสินใจ เพราะเป็นเงื่อนไขที่คุณต้องยอมรับและปฏิบัติผูกพันคุณไปในระยะยาว