สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร

2057

สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร

การเดินทางโดยรถสาธารณะในเมืองไทยยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุด ทำให้คนไทยยังจำเป็นต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเอง เพราะให้ความสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนที่มีเงินสดสามารถซื้อรถยนต์ได้ทันทีก็เรื่องหนึ่ง แต่กับบางคนที่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์แต่เงินสดยังไม่พอ สินเชื่อรถยนต์จึงยังจำเป็น

สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร

สินเชื่อรถยนต์ เป็นการปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ และผู้ซื้อผ่อนชำระคืนให้แก่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อ ชำระเงินค่ารถยนต์ให้ก่อน หรือบางครั้งก็เป็นลักษณะเอารถยนต์มาเปลี่ยนเป็นเงินสดไปใช้ก่อน แล้วผ่อนชำระคืนในภายหลัง และการปล่อยสินเชื่อรถยนต์นี้ มีประเภทธุรกิจเต้นท์รถเป็นคนปล่อยสินเชื่อเอง มีศัพท์เรียกกันเฉพาะว่า ไฟแนนซ์รถ หรือรถติดไฟแนนซ์ คือ ยังเป็นการเอารถไปค้ำประกันเงินกู้เอาไว้ หรือยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์อย่างสมบูรณ์

ปัจจุบันมีการเรียกลักษณะการใช้รถยนต์มาเปลี่ยนเป็นเงินหลายศัพท์ เช่น เงินติดล้อ รีไฟแนนซ์ เป็นต้น

วิธีปล่อยสินเชื่อรถยนต์

รูปแบบหลักๆ ที่ใช้ในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์มี 2 รูปแบบทั่วไป คือ

1. ทำเป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ แบบนี้จะใช้กับการซื้อรถมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้ เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว จะได้รถไปใช้โดยยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ จนกว่าจะชำระค่างวดครบจำนวน

2. การนำรถไปแลกเงินสด หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือ นำรถยนต์ไปจำนำนั่นเอง  กรณีนี้ต้องเป็นเจ้าของรถที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว แต่นำรถไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินออกมาใช้ วิธีนี้ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราว เมื่อผ่อนชำระครบแล้ว ก็ได้กรรมสิทธิ์คืน

อนึ่ง กรณีเงินติดล้อ หรือจำนำรถนี้ มักถูกกำหนดอัตราปล่อยกู้ไม่เท่าราคาประเมินของรถในท้องตลาด ขึ้นอยู่กับสภาพของรถด้วย อีกทั้งการให้ราคาที่ต่ำกว่าราคารถยังเป็นการกระตุ้นให้มีการผ่อนชำระค่างวด

กรณีสินเชื่อรถยนต์ประเภทเช่าซื้อนั้น ก่อนได้รถออกไปใช้ ยังต้องมีค่าใช้จ่ายประเภทอื่นที่ต้องเตรียมให้พร้อมอีก เช่น ค่าโอนทะเบียนรถ ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าภาษีรถยนต์ เป็นต้น

สินเชื่อรถยนต์ เป็นการให้โอกาสคนที่อยากมีรถใช้แต่ไม่มีเงินสด กับกรณีที่มีรถแต่เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ยังจำเป็นต้องใช้รถอยู่ ได้ใช้รถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก้ไขความเดือดร้อนชั่วคราวได้ ส่วนขั้นตอนขอสินเชื่อรถยนต์แต่ละแบบนั้น ควรศึกษารายละเอียดและติดต่อศูนย์รถยนต์หรือบริษัทที่เปิดให้สินเชื่อ หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ และปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ทั้งนี้ อย่าลืมสอบถามหลายๆ แห่งก่อนตัดสินใจ