รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร รีไฟแนนซ์อย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด

2424

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร รีไฟแนนซ์อย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด

รีไฟแนนซ์ (re-finance) คืออะไร หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การกู้เงินใหม่จากที่เคยกู้เอาไว้แล้วเพื่อการใดการหนึ่ง นั่นคือ มีการย้ายสถาบันการเงิน เอาเงินกู้จากที่ใหม่ไปใช้หนี้ที่กู้มาจากสถาบันการเงินเดิม มีทั้งการรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถ ภาษาชาวบ้านคือ กู้หนี้ใหม่เพื่อโปะหนี้เก่านั่นเอง

สาเหตุที่ต้องมีการรีไฟแนนซ์

เนื่องจากการรีไฟแนนซ์เป็นการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อไปโปะหนี้เก่า จึงมีมูลเหตุจาก

  1. มีปัญหาติดขัดเรื่องการผ่อนชำระหนี้เดิม หมุนเงินไม่ทัน ซึ่งการไม่ผ่อนชำระอสังหาริมทรัพย์แต่ละงวดนั้น ทำให้ต้องเสียค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การรีไฟแนนซ์ทำให้ได้เงินกู้ใหม่และเริ่มต้นผ่อนชำระใหม่จะช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายวงเงิน ขยายเวลาผ่อนส่ง หรือแม้กระทั่ง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นับเป็นเงื่อนไขที่ต้องนำมาพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่
  2. ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการผ่อนชำระ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง การจ่ายชำระเงินกู้เดิมที่มีดอกเบี้ยสูงทำให้ต้องจ่ายเงินมากไป การรีไฟแนนซ์จึงเป็นทางออกที่ดี เพื่อให้มีโอกาสใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ต่ำลง ซึ่งกรณีนี้อาจจะกู้กับสถาบันการเงินเดิมก็ได้ และหากประเมินแล้ว การกู้ใหม่ รับเงื่อนไขใหม่ แม้ต้องเสียค่าใช้จ่ายบางประการแล้วยังคุ้มค่ากว่าไฟแนนซ์เดิม

รีไฟแนนซ์บ้านอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

  1. รีไฟแนนซ์แล้ว ได้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดิม เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่ออสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงินมักจะมีโปรพิเศษสำหรับสินเชื่อเพียงแค่ 3 ปีแรก หลังจากนั้นก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง การรีไฟแนนซ์ให้ได้ประโยชน์จึงควรเป็นหลังจากหมดโปรโมชั่น เพื่อรับโปรใหม่ๆ จากการกู้ใหม่
  2. ได้ขยายเวลาการผ่อนชำระมากขึ้น โดยที่เมื่อคำนวณตัวเลขล่วงหน้าที่ต้องจ่ายแล้ว รวมทั้งหมดจะต้องจ่ายในจำนวนเงินใกล้เคียงหรือน้อยกว่าเดิม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงค่าของเงินในอนาคตประกอบการตัดสินใจด้วย เพราะยิ่งนานไป แม้เงินเท่ากัน แต่ค่าของเงินอาจตกไปก็ได้
  3. ลดค่างวดให้ต่ำลงเพื่อให้ไม่สะดุดในการชำระยอดเงินกู้ โดยที่ผลรวมของเงินที่ต้องจ่ายเทียบกับค่าของเงินในอนาคตแล้ว ไม่ได้จ่ายยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยมากกว่าเดิมเลย แต่หมุนเงินได้สะดวกขึ้น

ทั้งนี้ต้องไม่ลืมที่จะศึกษาเรื่องค่าปรับที่มีการรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิมด้วย ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านนั้น จะมีตั้งแต่ค่าปรับประมาณ 0-3 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินกู้ ค่าประเมินทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจำนอง โดยรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 2.3%

การจะคำนวณว่าคุ้มหรือไม่ที่รีไฟแนนซ์ในช่วงเวลาใดๆ ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งขณะรีไฟแนนซ์และอนาคตที่ต้องชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด