น้ำมันเครื่องคืออะไร เลือกใช้แบบไหนดีที่สุด

2142

น้ำมันเครื่องคืออะไร เลือกใช้แบบไหนดีที่สุด

แม้น้ำมันเครื่องจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้างอย่างน้ำมันเชื้อเพลิง แต่สำหรับรถยนต์แล้ว น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรทำความรู้จัก รวมถึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของรถทุกคัน

น้ำมันเครื่องคืออะไร

          น้ำมันเครื่อง คือ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ซึ่งชื่อหลังน่าจะตรงกับลักษณะการใช้งานมากกว่า แต่คนเรียกติดปากว่า น้ำมันเครื่อง เป็นน้ำมันที่ใช้เพื่อหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติลดการเสียดทาน ลดการเสียดสีของวัตถุ มีน้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญ

ประโยชน์ของน้ำมันเครื่อง

  1. เป็นน้ำมันที่ทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่น ช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนเวลา โดยน้ำมันเครื่องเข้าไปเสมือนเป็นฟิล์มเคลือบพื้นผิวของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  2. เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนให้เครื่องยนต์
  3. เป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของกรดที่จะทำปฏิกิริยากับโลหะชิ้นส่วนเครื่องยนต์
  4. เป็นตัวเคลือบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ทำให้ไม่มีคราบเขม่าเกาะ ซึ่งเขม่าดังกล่าวเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการเดินเครื่อง
  5. เป็นเสมือนซิล ป้องกันกำลังอัดในกระบอกสูบ

แนวทางในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

  1. เลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานรถยนต์ ประเภทรถ การใช้งานบรรทุกหนักหรือไม่ ปัจจุบันน้ำมันเครื่องจะผลิตออกมาให้เลือกใช้แบบแยกประเภท รถบรรทุกหนักก็เลือกประเภท Heavy Duty ส่วนรถติดแก๊ส ควรเลือกที่ผลิตออกมาใช้กับรถประเภทนี้โดยเฉพาะ โดยสังเกต For NGV/LPG เป็นต้น
  2. เลือกตามประเภทน้ำมันเครื่อง โดยประเมินจากราคาและอายุการใช้งาน ซึ่งน้ำมันเครื่องแต่ละประเภทจะพอประเมินระยะทางการใช้งานได้อยู่แล้ว เช่น ถ้าแบบธรรมดา ราคาถูกหน่อย จะใช้วิ่งได้ประมาณ 3000-5000 กิโลเมตร แต่ถ้าเป็นแบบกึ่งสังเคราะห์ ราคาสูงกว่าแบบธรรมดา แต่ก็ใช้งานได้นานกว่า คือ 5000-7000 กิโลเมตร ส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ซึ่งราคาสูงสุด ใช้ได้ระยะทาง 7000-10000 กิโลเมตร และราคายังแตกต่างในแต่ละยี่ห้อด้วย
  3. เลือกให้เหมาะกับรถ ซึ่งต้องดูเกี่ยวกับค่าความหนืดของน้ำมันเครื่อง ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเลือกได้เหมาะสมจะช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดี มีประสิทธิภาพ การเลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์ที่กำหนดเรื่องความข้น ความใส ของน้ำมันเครื่อง ซึ่งจะระบุเป็นค่าการทนความเย็นเป็นตัวย่อ SAE และระบุสัญลักษณ์ต่อท้าย เป็นค่าความข้น ความใส-ความหนืด เช่น 5 W-40 หมายถึง คงความข้นใส ไม่เป็นไข ได้ถึง -30 องศาเซลเซียส ตัวเลข 40 เป็นค่าความหนืด เป็นต้น ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดประกอบการเลือกใช้ ที่ดีและถูกต้องที่สุดก็คือ ปฏิบัติตามคู่มือประจำรถ อย่าเลือกเพราะเชื่อคำแนะนำต่อๆ กันมา

เลือกใช้น้ำมันเครื่องได้เหมาะกับรถ ลักษณะการใช้งานก็ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดี และยืดอายุการใช้งานได้ยืนยาว