น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

2104

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องยนต์เพราะใช้ในการหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานระหว่างอุปกรณ์เครื่องยนต์ จากพัฒนาการเรื่องน้ำมันเครื่อง ตลาดของน้ำมันเครื่องจึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างให้เลือกใช้ สิ่งหนึ่งก็คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ คืออะไร

             น้ำมันเครื่องในท้องตลาด มีทั้งน้ำมันเครื่องธรรมดา น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ และที่จะกล่าวถึงในข้อนี้คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์

          น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เป็นน้ำมันสำหรับใช้หล่อลื่นในระบบเครื่องยนต์ของรถอย่างหนึ่ง จะมีความพิเศษมากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปคือ เป็นน้ำมันเครื่องที่มีการคิดค้นการผลิตขึ้นหลังจากผ่านการทำวิจัยเรื่องคุณภาพตามที่ต้องการในห้องแลปแล้ว จึงผลิตออกสู่ตลาดให้ใช้ทดแทนน้ำมันเครื่องธรรมดา

ข้อดีของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์         
น้ำมันสังเคราะห์ มีประสิทธิภาพโดดเด่นกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาแน่นอน เพราะจุดเริ่มต้นของงานวิจัยได้รวบรวมสิ่งที่ดีและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  จึงมีข้อดีในหลายเรื่อง เช่น ความเสถียร การปกป้องเครื่องยนต์ สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เน้นเรื่องลดแรงเสียดทาน จึงผลิตมาให้มีประสิทธิภาพการไหลตัวได้ดีมาก แม้ในอุณหภูมิต่ำมากๆ ก็ยังไหลตัวได้ดี คือ คงสภาพเป็นของเหลว ไม่หนืดเกินไป จึงไม่มีปัญหาแม้รถยนต์สตาร์ทใหม่ๆ ซึ่งอุณหภูมิเครื่องจะต่ำหน่อย  ไม่มีปัญหาเรื่องแรงเสียดทาน ยังปกป้องเครื่องยนต์ได้ดี

  1. เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องธรรมดา หรือกึ่งสังเคราะห์แล้ว น้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะมีความเสถียรมากกว่า คือกำหนดไว้ว่ามีความหนืดระดับไหน ก็ไม่คลาดเคลื่อน ประสิทธิภาพจึงดีกว่า น้ำมันเครื่องที่ไม่มีความเสถียร
  2. มีประสิทธิภาพในการป้องกันตะกอนได้ดีกว่า และทำให้น้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานที่นานกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมือนน้ำมันเครื่องที่ประสิทธิภาพการต้านทานออกซิเดชั่นต่ำ จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเช่น ลืมเช็ค ลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อถึงเวลาน้อยกว่า ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุด้วย
  3. ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นานขึ้น ด้วยประสิทธิภาพในการปกป้องความเสื่อมสึกหรอของเครื่องยนต์ รองรับแรงกดกระแทก ยืดหยุ่น คุณภาพดีของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นี่เอง

ข้อดีของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มีมาก เพราะผ่านการค้นคว้าวิจัยและผลิตได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่การที่ต้องผ่านเทคโนโลยีทุกขั้นตอน ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดาหรือกึ่งสังเคราะห์ แต่สำหรับการเลือกใช้นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์ ความหนักในการใช้งาน รุ่นของรถ อีกทั้งงบประมาณของเจ้าของรถ การตัดสินใจจะใช่หรือไม่จึงต้องอยู่ที่การประเมินว่า ลงทุนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่แพงกว่า เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่ต้องการ การปกป้องเครื่องยนต์นั้น อย่างไหนคุ้มทุนกว่ากัน

อนึ่ง แม้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ด้วยกัน แต่ประสิทธิภาพก็อาจจะมีแตกต่างกันไปตามแต่การผลิตของผู้ผลิต ยี่ห้อ แบรนด์ การเลือกใช้จึงควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและประหยัดจริงอย่างที่ต้องการ