ไปเรียนซัมเมอร์ สิงคโปร์ ต้องเตรียมตัว เตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร

2054

ไปเรียนซัมเมอร์ สิงคโปร์ ต้องเตรียมตัว เตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร

สิงคโปร์ เป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายของนักเรียนมัธยมที่นิยมไปเรียนภาษาในช่วง summer ด้วยเหตุผลว่า สถาบันในประเทศสิงคโปร์นั้นมีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันในยุโรป แต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่า และอยู่ใกล้ประเทศไทย เป็นคนเอเชียเหมือนกัน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกันมากกว่าประเทศในยุโรปหรืออเมริกา

ไปเรียนสิงคโปร์ต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้าง

  1. ตัดสินใจเลือกแล้วอย่างแน่ใจใช่ไหมว่าต้องการเรียนที่สิงคโปร์ เป็นความจริงที่ว่า การทำอะไรให้สำเร็จต้องมีแรงจูงใจขั้นสุดถึงขั้นหลงใหลในสิ่งนั้นๆ ที่เรียกติดปากว่า Passion เพราะเป็นความต้องการพื้นฐานที่จะผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำให้สำเร็จ
  2. หาเอเย่นต์ในการติดต่อประสานงานเรื่องเรียนที่สิงคโปร์ สามารถเช็คหาข้อมูลได้ในอินเตอร์เน็ต ความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ มีประสบการณ์ในการส่งนักเรียนไปเรียนซัมเมอร์ ให้การดูแลเป็นอย่างดี มีหลายบริษัทเป็นการเรียนผสมเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเหมาะกับเด็กนักเรียนที่ยังกลัวหรือยังเด็กอยู่
  3. เลือกเอเย่นต์แล้ว เลือกเวลาที่จะไปเรียน summer ที่สิงคโปร์มีตั้งแต่ระยะสั้นสำหรับเด็ก คือรับตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป กลุ่มนี้มักเรียนกับเที่ยวภายใน 1 สัปดาห์ เป็นแนว summer ทัศนศึกษาเพื่อหาประสบการณ์มากกว่า หรือจะอยู่นานขึ้นก็เลือกคอร์ส 1-3 เดือน
  4. เลือกสถาบันการศึกษาที่สนใจ ทางเอเย่นต์จะมีคำแนะนำโดยเฉพาะอย่างผู้มีประสบการณ์การส่งนักเรียนไป สถาบันไหน คอร์สไหน มีโปรแกรมอะไรน่าสนใจบ้าง ผู้จะไปต้องตัดสินใจตามที่ชอบ การเลือกนี้น่าจะรวมไปถึงกิจกรรมทัศนศึกษา เที่ยวที่สนใจรวมอยู่ในโปรแกรมเรียนด้วย
  5. ความใส่ใจในนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีความเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าจากที่ต่างๆ โดยเฉพาะหากเลือกสถาบันที่จัดให้เพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ การปรับตัวเข้ากับคนอื่น การสื่อสารเบื้องต้น เพื่อจะได้คุยรู้เรื่อง เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัว เตรียมใจ
  6. ความเป็นอยู่ ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าจะพักที่ไหน อย่างไร จะใช้บริการของเอเย่นต์ให้จัดหาที่พักให้ด้วยหรือไม่ ถ้าหาด้วยก็ดี จะได้มีคนให้ปรึกษาเวลามีปัญหา

ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร

ค่าใช้จ่ายสำหรับการไปเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์นั้น ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือก ระยะเวลาที่เลือกเรียน ประกอบกับหลักสูตรด้วย แต่ส่วนใหญ่เมื่อได้โอกาสไปเรียน มักเลือกที่มีทัศนศึกษาด้วย ค่าใช้จ่ายจึงรวม

  1. ค่าสมัคร
  2. ค่าลงทะเบียนเข้าเรียนและอุปกรณ์การเรียน
  3. ค่าที่พัก
  4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสิงคโปร์

โดยเฉลี่ยแล้ว สำหรับการไป summer ที่สิงคโปร์นั้น ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ เดือนละ 40,000 บาท ค่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณเดือนละ 30,000 บาท

สรุปคือ งบประมาณที่เตรียมไว้จึงขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ไป summer ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ นั่นเอง