เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีคำแนะนำ

2122

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีคำแนะนำ

คนที่มีความใฝ่ฝันได้ไปเรียนต่างประเทศนั้นมีไม่น้อย แต่มีบางคนเท่านั้นที่ทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จได้ นั่นก็เพราะ เขาเหล่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ฝัน แต่เขาเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเอง แม้ตัวคุณเองก็มีสิทธิเตรียมตัวเอาไว้ เพื่อวันหนึ่งโอกาสมา จะได้ไม่เสียโอกาสเพราะความไม่พร้อม ส่วนต้องเตรียมตัวด้านไหนบ้าง ลองมาดูกัน

          1. เตรียมฝึกด้านภาษาให้ดี ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ คุณจะต้องมีคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, TOEFL และ IELTS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปเรียนที่ประเทศใด เขาใช้มาตรฐานคะแนนตัวใด แต่คะแนน ฟัง พูด เขียน ของคุณต้องดีพอ การเรียน ฝึกฝน ตามสถาบันภาษาต่างๆ ช่วยได้ แต่หากถึงที่สุดแล้ว คะแนนก็ยังไม่ถึง ก็ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะเมื่อถึงเวลาเดินทางไปต่างประเทศ กรณีใช้ทุนตัวเอง คุณต้องใช้เวลาในการปรับพื้นฐานภาษาที่ต่างประเทศอีกสัก ปีหรือสองปี เพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยของที่นั่นได้ แต่หากเป็นกรณีสอบชิงทุนก็ต้องได้คะแนนถึงตั้งแต่ต้น

อนึ่ง คะแนนที่สอบได้นั้น สามารถเก็บไว้ใช้ได้ 2 ปี เท่านั้น

  1. หากต้องการสอบชิงทุน คุณต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก ถึงดีเยี่ยม และหากเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น คุณต้องมีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นที่มีผลสอบวัดระดับด้านภาษายืนยันความรู้ ความสามารถด้วย จะทำให้มีโอกาสได้ทุนง่ายขึ้นไปอีก กรณีทุนรัฐบาลจีนเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนก็ในทำนองเดียวกัน
  2. เตรียมเอกสารให้พร้อม ทั้งเอกสารแสดงผลการศึกษา เอกสารเกี่ยวกับส่วนตัว จำเป็นต้องใช้เอกสารที่เป็นภาษาสากล และเอกสารเพื่อการเดินทางออกนอกประเทศ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
  3. หาสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปเรียน เป้าหมายต้องชัดเจน ก่อนหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะได้เตรียมให้พร้อมที่จะสอบเข้าให้ได้

          นอกเหนือจากการเตรียมตัวข้างต้นแล้ว ในเรื่องของที่พักอาศัย วัฒนธรรม ความต่างของเชื้อชาติ การปรับตัวเพื่อที่จะอยู่อาศัยและเรียนให้จบให้ได้ จากประสบการณ์ของคนไทยที่เคยใช้ชีวิตในต่างแดน ปัญหาอย่างแรกก็คือ กำแพงในเรื่องภาษา บ่อยมากที่คนมีประสบการณ์ตรงบอกว่า สิ่งที่คิดว่าฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี แต่เมื่อไปอยู่จริงๆ จำเป็นต้องปรับใหม่ทั้งหมด ฝึกที่จะฟัง พูด เขียน ตามสถานะจริง ทฤษฎีกับของจริงไม่เหมือนกัน คนที่มีความตั้งใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ จึงต้องพร้อมทั้งกาย ในการปรับตัวเรื่องอากาศ เตรียมพร้อมเรื่องใจ ในการไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ห่างคนในครอบครัว ปรับตัวเข้ากับเพื่อนต่างชาติ อย่าให้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่สร้างอุปสรรคในการเรียน