ตั้งชื่อลูก ตั้งแบบไหนดี-ไม่ดี มีคำตอบ

2092

ตั้งชื่อลูก ตั้งแบบไหนดี-ไม่ดี มีคำตอบ

ชื่อนั้นสำคัญไฉน? ทำไมคนเราจึงให้ความสำคัญในการตั้งชื่อ โดยเฉพาะคนไทย มีหลายศาสตร์ว่าด้วยการตั้งชื่อ เพราะมีความเชื่อว่า ชื่อที่ดี มีมงคลจะช่วยส่งเสริมให้เจ้าของชื่อมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ไม่ตกอับ ศาสตร์การตั้งชื่อนั้นมีหลายความเชื่อ แล้วแต่ใครจะเห็นว่าศาสตร์ไหนดี ลองมาดูกันว่า ตั้งชื่อแบบไหนดี หรือ ไม่ดีอย่างไร

ตั้งชื่อลูกแบบไหนดี

นอกเหนือจากเงื่อนไขตามกฎหมายแล้ว การตั้งชื่อขึ้นอยู่กับความนิยม ความเชื่อ ส่วนหนึ่ง ชื่อที่ดี ควรเป็นอย่างไร

  1. เป็นชื่อที่ไพเราะ มีความหมายดี ไม่มีคำหยาบ คำลามก ทั้งในความหมายภาษาไทยและต่างประเทศ
  2. ชื่อควรเขียนและอ่านได้ตรงตามหลักภาษาไทยแบบง่าย เพราะหากยากเกินไปจะมีปัญหาต่อเนื่องในอนาคต เพราะชื่อต้องปรากฏในเอกสารการติดต่อสื่อสารทางราชการ การศึกษา การเดินทาง
  3. ชื่อมีอักษรที่เป็นมงคลต่อชีวิตตามความเชื่อ ขึ้นอยู่กับวันเกิด เวลาตกฟาก ให้ความหมายในแง่เป็นมงคล ส่งเสริมให้ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รักของคนรอบข้าง หรือโดดเด่นทางใดทางหนึ่ง เช่น มีเดช มีศรี มีบริวาร เป็นต้น

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเฉพาะศาสตร์ที่ควรเลือกตามความมั่นใจว่าจะเป็นอย่างนั้น

ตั้งชื่อลูกแบบไหนไม่ดี

          หลักในการตั้งชื่อ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตาม จะระบุว่าห้ามตั้งชื่อที่ให้ความหมาย หรือส่งพลังในการทำลายชีวิต อนาคต ของเจ้าของชื่อ ภายใต้คำว่า “อัปมงคล” หรือ “กาลกิณี” นอกเหนือจากนี้แล้ว ไม่ควรตั้งชื่อลูกในแนวต่อไปนี้ คือ

  1. อย่าตั้งชื่อที่มีโอกาสสร้างปมให้ลูกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่น่ารักน่าเอ็นดู แบบเด็กๆ เพราะเดี๋ยวลูกก็โตแล้ว และอาจเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต ชื่อน่ารักแต่ผิดเพศ อาจด้วยอารมณ์อยากได้ลูกอีกเพศหนึ่ง หรือให้สอดคล้องกับพี่ๆ หรือเรียกจากลักษณะตอนเกิดว่าเหมือนตัวอะไรสักอย่าง ลูกที่ถูกล้อชื่อตั้งแต่เล็กจนโตเป็นปมด้อยได้
  2. ชื่อเว่อร์วังอลังการเกินตัว หรือหล่อ สวย เกินตัว ก็เป็นเหตุให้ถูกล้อ เยาะเย้ย กลายเป็นตัวตลกและเก็บกดเปล่าๆ
  3. ชื่อเขียนยาก พลอยหงุดหงิดเวลาคนอื่นเขียนผิดเป็นประจำ
  4. ชื่อที่ขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อ เช่น วันจันทร์ ห้ามมีสระ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่รับรู้กัน เพราะต่อให้ไม่เชื่อแต่ถูกทักประจำ ก็ทำให้วิตกจริตได้
  5. ชื่อที่มีอักษรเป็นกาลกิณีตามวันเกิด เรียกว่า ไม่เชื่อก็ห้ามลบหลู่ จะมีผลต่อชีวิตหรือไม่ อย่างไร ก็พึงห้ามจากชื่อเหล่านั้น

ทั้งนี้ อาจอาศัยหลักการตั้งชื่อคร่าวๆ ในการตั้งชื่อให้เหมาะสมและเพิ่มความมั่นใจในการดำรงชีวิต