วิธีการเลือกฟิล์มรถยนต์ เลือกอย่างไรดี มีคำตอบ

2071

วิธีการเลือกฟิล์มรถยนต์ เลือกอย่างไรดี มีคำตอบ

          อันตรายจากแสงแดดมีมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่แค่ความร้อน แต่รังสีจากแสงที่ทะลุเข้ามาภายในรถยนต์ ทำให้รถยนต์ในบ้านเราต้องติดฟิล์ม เรียกว่า ในปัจจุบันรถแทบจะทุกคันติดฟิล์ม ก่อนที่จะติดฟิล์มนั้นควรศึกษาเกี่ยวกับฟิล์มให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกคุณสมบัติของฟิล์มได้ครบถ้วนอย่างที่ต้องการ

เจ้าของรถยนต์ต้องการอะไรจากฟิล์มรถยนต์

  1. ช่วยกรองแสง ป้องกันรังสียูวี
  2. ช่วยกั้นความร้อนที่เข้ามาในรถ
  3. ช่วยป้องกันการสะท้อนของแสงที่เป็นอุปสรรคในการขับรถ

ระดับความต้องการประโยชน์จากฟิล์มรถยนต์ของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน นั่นจึงเป็นที่มาของฟิล์มที่แยกเป็นประเภทต่างๆ ที่มีทั้ง

  1. ฟิล์มธรรมดา เป็นฟิล์มที่ติดแล้วออกสีดำ ฟิล์มประเภทนี้ มีประสิทธิภาพในการกรองแสงและลดความร้อนได้ ในระดับต่ำ แต่ไม่ปกป้องเรื่องรังสีจากแสงแดด
  2. ฟิล์มเคลือบโลหะหรือฟิล์มปรอท ฟิล์มประเภทนี้ เหมาะกับเจ้าของรถที่เน้นติดฟิล์มเพื่อกันความร้อน แต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ มีการสะท้อนของแสงเนื่องจากมีโลหะผสมอยู่  อีกอย่างหนึ่งคือ มีราคาสูงกว่าฟิล์มสีดำ

ประสิทธิภาพการป้องกันแสง

          ระดับความเข้มของฟิล์มเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง เพราะยิ่งเข้มยิ่งกันแสงได้ดี แต่จะมีข้อเสียที่ทำให้มืด ระดับความเข้มของฟิล์มจะมีตั้งแต่ 40/60/80% ยิ่งเข้มมาก แสงยิ่งผ่านได้น้อย แต่ความเข้มก็มีข้อเสียคือ ภาพไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน แต่ถ้าเข้มน้อยอย่าง 40% ก็มีความใส แสงผ่านได้มาก จะร้อนในเวลากลางวัน ส่วนใหญ่จึงนิยมความเข้มกลางๆ คือ 60% กรองแสงได้ 40%

หลักในการเลือกฟิล์มรถยนต์

  1. เลือกประเภทฟิล์มให้เหมาะกับการใช้งาน หากใช้งานในช่วงกลางวันแล้ว ควรเลือกที่กรองแสงได้มาก และไม่สะท้อนแสง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าส่วนใหญ่ใช้งานในเวลากลางคืน ไม่ควรเลือกที่มีสีเข้มสูง เพราะการมองเห็นจะลดลง
  2. เลือกซื้อกับร้านที่มีช่างชำนาญในการติดฟิล์ม เพราะหากไม่ชำนาญอาจมีปัญหา ติดแล้วไม่เรียบ มีฟองอากาศ มีรอยย่น หรือมีฝุ่นติดขณะ ที่ทำการติดฟิล์ม
  3. เลือกคุณภาพฟิล์มที่มีกาวที่ดี เหมาะกับการติดกับกระจกและการใช้งานที่ต้องอยู่ในอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ไม่ทำปฏิกิริยากับอากาศร้อน เป็นต้น
  4. เลือกฟิล์มที่สร้างสมดุลระหว่าง การป้องกันความร้อน ป้องกันรังสี แสงสะท้อน คือ ควรมีสมดุลในระดับกลางๆ ทั้งดีและประหยัด ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ได้อย่าง เสียอย่าง

ฟิล์มรถยนต์มีอายุการใช้งาน จึงต้องดูแลและเปลี่ยนเมื่อพบว่าเสื่อมสภาพแล้ว เช่น กาวลอก