โรงงานที่นอน เลือกใช้บริการโรงงานที่นอนอย่างไรมีคำแนะนำ

2511

โรงงานที่นอน เลือกใช้บริการโรงงานที่นอนอย่างไรมีคำแนะนำ

ความจำเป็นในการเลือกโรงงานเพื่อผลิตที่นอนจำนวนมากๆ นั้น ส่วนใหญ่มักเป็นการใช้ในโครงการต่างๆ กิจการโรงแรม รีสอร์ท ซึ่งการผลิตครั้งละมากๆ นั้น จำเป็นต้องผ่านการตัดสินใจเลือกโรงงานให้ดี เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกใจ และได้มาตรฐาน วิธีเลือกโรงงานควรเลือกแบบไหน อย่างไร เราลองมาดูกัน

คุณต้องการที่นอนแบบไหน

          ก่อนจะเลือกโรงงานผลิตได้ คุณต้องมีเป้าหมายก่อนว่า จะผลิตที่นอนแบบไหน ใช้วัสดุอะไร ขนาดของที่นอนที่ต้องการ สีสันที่จะใช้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุภายในที่นอน ผ้าที่หุ้มที่นอน สิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการเลือกสรรโรงงานผลิตด้วย เพราะหากโรงงานไม่สามารถจัดหา หรือผลิตตามเงื่อนไขของคุณได้ ก็เปล่าประโยชน์ และมีความจำเป็นต้องหาข้อมูลให้ดี

ขั้นตอนการเลือกโรงงาน

  1. ต้องเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐาน การผลิตและบริการ มีตรารับรองมาตรฐานสากล             2. เลือกโรงงานที่มีประสบการณ์ในการผลิตที่นอนมาช้านาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าผู้จ้างผลิต โดยเฉพาะในแบบที่คุณต้องการ เพราะคุณต้องการที่นอนจำนวนมากเกินกว่าจะให้โรงงานใดทดลองผลิต แบบลองผิดลองถูกได้ เพราะจะทำให้เสียเวลาหรือสินค้าต้องแก้ไขให้ตรงแบบ
  2. เลือกโรงงานที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพสูง เหมาะสมกับราคา เพราะคุณต้องการที่นอนในปริมาณมาก และต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้นานๆ เนื่องจากที่นอนนั้น ควรมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยรักษาสรีระของคนนอนด้วย ที่นอนที่ดีนอนแล้วต้องไม่ปวดหลัง ไม่ยุบจนกระดูกเสียรูปทรงขณะนอน
  3. เลือกโรงงานที่มีวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าที่คุณต้องการ ดังนั้น คุณควรมีข้อมูลอยู่ในใจแล้วว่า ต้องการที่นอนแบบไหน ทำด้วยวัสดุอะไร ความหนาบาง อ่อนแข็ง ของที่นอน ขนาดของที่นอน ที่อาจใช้ขนาดมาตรฐาน หรือขนาดที่ต้องการ
  4. โรงงานที่สามารถผลิตได้ตามดีไซน์ทันสมัย ตามอย่างที่คุณต้องการ ทั้งนี้ ในการออกแบบอาจเป็นทางโรงงานมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และมีความสามารถที่จะรองรับการผลิตตามความต้องการของคุณได้
  5. โรงงานที่มีบริการยอดเยี่ยม ตั้งแต่เริ่มตกลงผลิตสินค้า ระยะเวลาการชำระเงิน การขนส่งสินค้าถึงที่อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะที่นอนจำนวนมาก ขนาดใหญ่ เรื่องขนส่งจำเป็นต้องดูแลพิเศษ นอกจากนั้น ทางโรงงานที่เลือกควรมีการรับประกันคุณภาพการใช้งานของสินค้าเป็นระยะเวลานาน รับซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานเป็นต้น เพราะการชำรุดเพียงเล็กน้อย สำหรับสินค้าล็อตใหญ่ๆ นั้นเป็นเรื่องจำเป็น และผู้ผลิตย่อมมีอะไหล่ หรือวัสดุที่ใช้ทำสำรองไว้แล้ว สามารถทำให้ที่นอนกลับมาดีในสภาพเดิมได้ หากยังไม่หมดอายุการใช้งาน