เลือกผู้ให้บริการรับทำบัญชี เลือกอย่างไรดี

2476

เลือกผู้ให้บริการรับทำบัญชี เลือกอย่างไรดี

          เมื่อดำเนินธุรกิจการค้า ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในรูปแบบของนิติบุคคลแล้ว มีกฎหมายที่กำหนดให้ต้องทำบัญชีและชำระภาษีประจำปี หลายกิจการเลือกที่จะจ้างบริษัทรับทำบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย แล้วจะเลือกผู้ให้บริการรับทำบัญชีอย่างไร ลองมาดูกัน

  1. ควรเลือกกิจการที่จดทะเบียน มีการจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีการจัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานโดยทางราชการแล้วขั้นหนึ่งว่า มีความรู้ความสามารถและรู้เงื่อนไขการทำบัญชีตามกฎหมาย
  2. อย่าเห็นแก่ของถูก เนื่องจากการทำบัญชีแบบมืออาชีพ มีค่าใช้จ่าย คุณไม่ควรเกี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำงาน เพื่อเลือกนักบัญชีมืออาชีพที่รับรองคุณภาพ ยิ่งงานในรูปแบบบริษัทรับทำบัญชีด้วยแล้ว ค่าใช้จ่ายจะมีในหลายรูปแบบ และในขั้นตอนการทำบัญชีนั้น ไม่ใช่แค่ทำงานในเอกสารให้เสร็จ หากยังมีบริการในขั้นตอนอื่นๆ จนกระทั่งการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งควรใช้บริการให้ครบทั้งวงจร เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมายุ่งยาก ทำผิดทำถูกให้เสียเวลา มืออาชีพทำได้ดีกว่าคุณ เอาเวลาที่จะไปเรียนรู้ใหม่ ไปทำงานสำคัญของคุณจะดีกว่า แต่ก็ไม่ควรแพงกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำองค์กรเองแบบทั้งปี
  3. ต้องมีการตกลงกับผู้ให้บริการให้ชัดเจนว่า ค่าบริการที่ตกลงนั้นครอบคลุมงานอะไรบ้าง รวมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ เพราะมีบางที่จะคิดค่าสมุก ค่าใบสำคัญ เอกสารประกอบงานบัญชี ค่าปิดงบต่างหากจากการลงบัญชีรายวัน
  4. แม้จะใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง แต่เพื่อความมั่นใจว่า งานของคุณจะไม่เป็นส่วนเกินที่ล้นของบริษัทนั้นๆ เพราะอาจเจอปัญหาให้บริการได้ไม่ทั่วถึง หรือไม่เต็มที่ ทำให้ต้องยกเลิกหรือหาผู้ให้บริการใหม่
  5. หากมีพันธมิตรที่รู้จักและเคยใช้บริการมาก่อน ควรสอบถามถึงคุณภาพและบริการของผู้ให้บริการทำบัญชีก่อนตัดสินใจเลือก
  6. อีกอย่างที่สามารถตัดสินใจได้ก็คือ จากการพูดคุยสนทนา มีความรู้มากแค่ไหน ผู้ให้บริการให้ความสำคัญและพร้อมจะให้บริการคุณเต็มที่หรือไม่ ข้อแนะนำ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ไม่เกี่ยงขนาดงานของคุณ
  7. ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการทำบัญชี ควรเลยไปถึงผู้สอบบัญชีที่ทางผู้ให้บริการเลือกใช้ด้วย เป็นผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในภายหลัง

อนึ่ง การเลือกผู้ให้บริการรับทำบัญชีนั้น ไม่ได้เป็นข้อกำหนดตายตัวว่า บริษัทรับทำบัญชีใหญ่ๆ จะสร้างความพึงพอใจในคุณภาพและบริการดีกว่าบริษัทเล็กๆ เพราะบางทีการได้รับความเชื่อถือสูง ทำให้รับงานไว้จำนวนมาก บริการอาจไม่เต็มที่เท่าบริษัทรับทำบัญชีขนาดเล็กกว่าที่มีงานน้อยกว่าก็ได้