ดูดส้วม ส้วมตัน เลือกใช้บริการอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

2271

ดูดส้วม ส้วมตัน เลือกใช้บริการอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

ในอาชีพที่สุจริต บางครั้งก็มีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามา ทำให้มีผู้หลงกลถูกหลอก ไม่เว้นแม้แต่คนที่กำลังมีปัญหาเรื่องส้วมเต็ม หรือส้วมตัน ดังนั้น ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า ลองมาดูกันว่า จะเลือกใช้บริการดูดส้วม ส้วมตันอย่างไร ไม่ให้โดนหลอก

ทำอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการคิดเงินค่าบริการเกินกว่าเหตุ อาศัยความไม่รู้ของผู้ใช้บริการ คิดค่าบริการสูง โดยอ้างปริมาณบรรจุของถังมากเกิดความเป็นจริง แล้วคูณค่าบริการต่อลิตร เข้าไป หรือ คิดค่าบริการโดยไม่ได้ให้บริการอะไรเลย แล้วหลอกว่าทำสำเร็จแล้ว เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่ผู้ใช้บริการควรรู้ และพึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้ถูกหลอกมีดังนี้

  1. หากไม่ได้เป็นเหตุฉุกเฉินรีบด่วนจริงๆ ควรเรียกใช้บริการของเทศบาล เพราะเป็นของราชการ มีความน่าเชื่อถือ ราคาประหยัด มีใบเสร็จรับเงิน
  2. ไม่เลือกใช้บริการประเภทมาตระเวนหาลูกค้าถึงบ้าน โดยไม่ได้รู้จักแหล่งประกอบการแน่นอน หรือตัวตนของผู้ให้บริการ
  3. กรณีเร่งด่วน ต้องใช้บริการของเอกชน เลือกกิจการที่เชื่อถือได้ ประกอบกิจการในรูปแบบบริษัทจดทะเบียน มีสถานประกอบการชัดเจน
  4. กรณีผู้ให้บริการ ติดต่อผ่านออนไลน์ ต้องมีกิจการที่มีสถานะน่าเชื่อถือ ตำแหน่งติดต่อ มีตัวตนที่จะไม่หนีหาย และอยู่ในสถานะที่ต้องรักษาชื่อเสียงเพื่อดำเนินกิจการต่อไปในระยะยาว เพราะกิจการเหล่านี้ต้องรักษาชื่อเสียง และมีมาตรฐานในการให้บริการ ไม่เสี่ยงต่อประเด็นดราม่าทางออนไลน์ที่ทำให้หมดหนทางหากินต่อไป
  5. เลือกมืออาชีพ ทั้งนี้สามารถรู้ได้จากคนที่ใช้บริการมาก่อน เช่น ญาติพี่น้อง คนรู้จัก กรณีคนรับรองเป็นบุคคลทั่วไป ให้ดูความน่าเชื่อถือให้ดี
  6. ต้องมีการตกลงราคาให้บริการก่อนทำงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากค่าบริการคิดต่อหน่วย ต่อลิตร ตามปริมาณ คุณต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับปริมาณบรรจุของถังเกรอะของบ้านคุณเองด้วย เพื่อไม่ให้ถูกหลอกเพิ่มค่าบริการที่ไม่เป็นจริง ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละครั้ง เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการดูว่า ผู้ให้บริการทำงานจริงและน่าเชื่อถือระดับไหน ทั้งนี้ ควรศึกษาเรื่องระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือในการดูดส้วม เอาไว้เทียบเคียงด้วย
  7. ราคาต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เช่น หลักร้อยต่อครั้ง สามารถสอบถามอัตราได้จากบ้านใกล้เคียง เป็นต้น
  8. การพูดคุยได้ความเชื่อถืออย่างหนึ่ง อุปกรณ์ที่ใช้ ผู้ให้บริการมืออาชีพ ดูได้จากการทำงาน ว่ามีมาตรฐานตามคำอ้างหรือไม่
  9. การรับรองระยะเวลาหลังบริการเป็นอีกประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาเรียกใช้บริการ เช่น รับรองแก้ไขภายใน 1 เดือนเป็นต้น ผู้ให้บริการที่มีการรับประกันอย่างนี้ เพิ่มความน่าเชื่อถือว่ารักษามาตรฐานงานของตนเอง
  10. การชำระค่าบริการหลังทำงานเสร็จ ควรมีใบเสร็จรับเงิน เป็นกิจจลักษณะ เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

ไม่ควรประมาทในการเลือกใช้บริการ และไม่เห็นแก่ของถูกจนเกินไป