อิฐมอญ กับ อิฐมวลเบา แตกต่างกันอย่างไร

2172

อิฐมอญ กับ อิฐมวลเบา แตกต่างกันอย่างไร

          เมื่อมีการปลูกสร้างอาคารคอนกรีต วัสดุอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ อิฐ ถ้าเป็นเมื่อก่อน อิฐที่เราคุ้นเคยกันก็คือ อิฐมอญ สีออกแดงๆ เหมือนดินแดง มีน้ำหนักพอสมควร แต่สำหรับการก่อสร้างในยุคปัจจุบันแล้ว มีอิฐมวลเบา เข้ามาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ให้ช่างรับเหมาและเจ้าของอาคารได้เลือกใช้ สำหรับคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านเรือน ลองมาทำความรู้จักข้อแตกต่างของอิฐทั้งสองแบบก่อนตัดสินใจดีกว่า

อิฐมอญเป็นอย่างไร

อิฐมอญหรืออิฐดินเผาหรืออิฐแดง แล้วแต่คนจะเรียกนั้น ทำมาจากดินเหนียวผสมกับแกลบ บางทีก็จะมีวัสดุอื่นๆ ปนอยู่ด้วย เอามาผสมน้ำแล้วทำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่แม่พิมพ์  ส่วนขนาดนั้น ส่วนใหญ่ที่นิยมจะอยู่ที่ กว้างxยาวxหนา= 5.5x14x3 cm. เมื่อได้เรียบร้อยแล้วจะนำไปผึ่งกลางลานให้หมาดๆ ก่อนที่จะนำเข้าเตาเผาอิฐ อิฐมอญที่เผาเสร็จแล้วจะมีสีออกแดงส้มๆ ดูดซึมน้ำได้น้อย

อิฐมวลเบาเป็นอย่างไร

อิฐมวลเบา เกิดจากส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทราย ปูนขาว ยิบซั่ม น้ำ และสารกระจายฟองอากาศ ทั้งสูตรการผลิตและขั้นตอนนั้นเป็นสูตรและเทคโนโลยีที่จัดทำขึ้นเฉพาะ จึงได้อิฐมวลเบา ที่มีน้ำหนัก ขนาดที่ได้มาตรฐาน เพราะควบคุมได้  ขนาดของอิฐมวลเบานั้น กว้างxยาว = 4×9 นิ้ว ส่วนความหนานั้นอยู่ที่ 7 cm. โครงสร้างของอิฐมวลเบานั้นจะมีลักษณะกลวง แต่มีประสิทธิภาพในการรับแรงได้ดีเวลาก่อเป็นผนัง

อิฐมอญกับอิฐมวลเบา แตกต่างกันอย่างไร

  1. ส่วนผสมต่างกัน อิฐมอญ เกิดจากดินเหนียวผสมกับแกลบ แล้วเอาไปเผา ส่วนอิฐมวลเบา มีส่วนผสม อัตราส่วนเฉพาะ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะ
  2. น้ำหนักและขนาด อิฐมวลเบาจะมีขนาดที่ได้มาตรฐาน ใหญ่กว่า แต่น้ำหนักเบากว่า
  3. ความแข็งแรงเฉพาะตัว อิฐมอญ อาจมีการแตกหักง่ายกว่า ส่วนอิฐมวลเบาไม่ค่อยแตกหักขณะใช้งานก่อสร้าง จึงประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
  4. การดูดซึมน้ำ อิฐมวลเบาจะมีปัญหาเรื่องดูดซึมน้ำมากกว่าอิฐมอญ
  5. ประสิทธิภาพการใช้งาน อิฐมวลเบามีการนำความร้อนต่ำกว่าอิฐมอญอยู่ถึง 8-11 เท่า แต่ เนื่องจากเวลาใช้อิฐมอญจะก่ออิฐสองชั้น ตรงกลางจะกลายเป็นฉนวนกันความร้อน จึงทำให้กันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมวลเบาที่ก่อชั้นเดียว
  6. การป้องกันเสียง อิฐมวลเบาจะป้องกันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญ 20% ก็จริง แต่เวลาใช้งานอิฐมอญก่อเป็น 2 ชั้นทำให้มีผลลดการสะท้อนของเสียงได้ดีกว่า
  7. อิฐมอญกันไฟได้ดีกว่า

ความแตกต่างของอิฐทั้งสองประเภทนั้นมีอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุน และความเหมาะสมในการใช้งาน จึงควรเลือกให้เหมาะกับงาน เช่น อิฐมอญเหมาะกับผนังที่มีน้ำหนักมากเป็นต้น