รถรับจ้างเลือกใช้บริการ อย่างไรให้คุ้มค่า

2567

รถรับจ้างเลือกใช้บริการ อย่างไรให้คุ้มค่า

การเลือกใช้บริการ “รถรับจ้าง” นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้จ้างต้องการจะ “ขนคน” หรือ “ขนย้ายของ” สิ่งแรกที่ต้องเลือกก็คือ เลือกรถรับจ้างให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน ลองมาดูกันตามประเภท ดังนี้

วัตถุประสงค์เพื่อขนคน

จะเลือกจ้างรถประเภทใดต้องดูที่

  1. จำนวนคนที่จะเดินทาง ความคุ้มค่าอยู่ที่เลือกประเภทรถให้เหมาะกับจำนวนคน ไม่จ่ายเพื่อมีที่ว่าง เพราะรถจ้างเหมา คิดตามประเภทรถ
  2. ระยะทางที่จะไป รถรับจ้างเหมา จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าจ้าง ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันต่อระยะทางรวมอยู่ด้วยในรถบางประเภท และบางประเภทจะคิดเหมาเลย หากระยะทางไม่ไกลมาก
  3. ระยะเวลาที่ใช้รถ การเดินทางท่องเที่ยว หรือทัศนศึกษา อาจต้องค้างคืน กรณีเช่นนี้ รถรับจ้างจะคิดค่าจ้างเป็นรายวัน ทั้งนี้อยู่ที่ตกลงกัน

วัตถุประสงค์เพื่อขนของ

          จะเลือกรถประเภทใดต้องดูที่

  1. ขนาดของที่ต้องการขนย้าย ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เฟอร์นิเจอร์จะมีขนาดต่างๆ กัน ต้องคำนวณเปรียบเทียบให้ดีว่า วันไหนเลือกรถขนาดเล็ก วันไหนควรเลือกรถขนาดใหญ่ หรือถ้าจะเลือกรถขนาดใหญ่เลย ก็ขึ้นอยู่กับการลำเลียงของเพื่อให้บรรจุให้เต็มรถเท่าที่ทำได้ ของไม่กระแทกกันเสียหายเอง
  2. จำนวนเที่ยวที่ต้องการขนของ จะถูกนำมาประเมินด้วย เพราะการจ้างรถรับจ้างแบบเหมานั้น ยิ่งมากเที่ยว ก็ทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องไปหาลูกค้าเพิ่มในแต่ละวัน การจ้างเหมาจะได้ราคาที่ถูกลง
  3. มีเด็กช่วยขนของด้วยหรือไม่ เป็นอีกประเด็นที่นำมาพิจารณา รถรับจ้างที่มีเด็กช่วยขนของรวมในการจ้างเหมาด้วย สร้างความสะดวกแก่ผู้ขนย้าย ไม่ต้องไปหาเด็กที่อื่นมาอีก ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย
  4. ข้อตกลงเรื่องค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน การประเมินราคาเหมาจ่าย ย่อมดีกว่าการคิดรายละเอียดจุกจิก เพราะอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งเมื่องานจบ
  5. การรับประกันความเสียหายระหว่างขนย้าย งานขนย้ายของ มักเป็นของที่อาจเสียหายได้ ทั้งการขนส่ง การบรรจุ ระหว่างเดินทาง การมีประกันความเสียหาย ช่วยให้ผู้รับจ้างระมัดระวัง และผู้จ้างก็สบายใจว่าของจะปลอดภัยถึงที่
  6. ความน่าเชื่อถือในกิจการรับจ้างขนของ ถ้าเป็นองค์กรจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อถือได้ ต้องตรงต่อเวลา เพราะการโยกย้ายนั้นส่วนใหญ่เป็นเวลาที่ผู้จ้างต้องเตรียมการล่วงหน้า หากรถรับจ้างผิดนัดก็ทำให้เกิดความเสียหายได้

การจ้างรถรับจ้างให้คุ้มค่า ต้องประเมินทั้งในแง่ราคา ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาของรถรับจ้าง