แนวทางการเลือกใช้ผู้ให้บริการรับทุบตึก เลือกแบบไหนดี

          เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้บริการรับทุบตึกก็คือ มีอาคารเก่าอยู่บนพื้นที่ที่กำลังต้องการใช้ไปทำอย่างอื่น และอาคารเก่าเป็นอุปสรรคขัดขวาง จะรื้อทิ้งเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จะจ้างเป็นจ๊อบก็เป็นเรื่องวุ่นวาย และปัจจุบันมีธุรกิจรับทุบตึกอยู่ จะยุ่งยากจ้างทีละอย่างไปทำไม ติดต่อที่เดียวได้ครบทุกอย่างดีกว่า ว่าแต่จะเลือกแบบไหนดี ลองมาดูกัน

ต้องการทุบ รื้ออาคารแบบไหน

เรื่องต้องคำนึงถึงก่อนอื่น ซึ่งทั้งคุณและผู้ให้บริการทุบตึกจะต้องดูเป็นอย่างแรกก็คือ ให้ทุบหรือรื้ออาคารแบบไหน เพราะหมายถึงต้องมีการคำนวณ ระหว่างค่าใช้จ่าย ค่าเครื่องจักร ค่าแรงงาน ในการรื้อถอน เปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเศษซากที่เหลือ เพื่อประเมินราคาว่า สุดท้ายจะมีส่วนต่างเท่าไหร่ อย่างไร

ข้อแตกต่างของงานรื้อถอน ทุบอาคาร

          เพราะงานมีต้นทุน ค่าใช้จ่าย คุณต้องดูก่อนว่า งานของคุณเป็นแบบไหน คุณควรได้เงินหรือจ่ายเงินเพื่อการนี้ เพื่อเลือกผู้ให้บริการทุบตึกตามข้อตกลง

  1. งานอาคารวัสดุน้อย ตึกขนาดเล็ก ประเมินแล้ว ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะขายเป็นเงินได้ คุณควรเลือกผู้ให้บริการที่คิดค่าบริการถูกที่สุด
  2. งานอาคารที่น่าจะมีวัสดุขายได้ปานกลาง คุณต้องพิจารณาข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เป็นธรรมที่สุด เช่น ทุบตึกฟรี โดยให้วัสดุที่จำหน่ายได้ผู้ให้บริการทุบตึก
  3. งานทุบตึก อาคาร ที่มีของเหลือให้ขายได้มาก เกินกว่าค่าแรง ค่าเครื่องจักรแน่นอน กรณีเช่นนี้ ควรเลือกผู้ให้บริการทุบตึก ที่จ่ายค่าวัสดุที่จำหน่ายบางส่วนให้คุณ

นอกเหนือจากประเมินอาคารที่ต้องทุบของคุณแล้ว สิ่งที่ควรใช้พิจารณาเลือกผู้ให้บริการ ควรเป็นไปตามเงื่อนไขนี้

  1. ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบการถูกกฎหมาย
  2. 2. เหมาทั้งงาน คือนอกจากทุบแล้ว ยังเก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่ให้หมด
  3. ข้อตกลงให้บริการเป็นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย
  4. ตรงต่อเวลานัดหมายทำการ รวมถึงมีสัญญาชัดเจนว่าทำให้เรียบร้อยในกำหนดเวลาเท่าไหร่ เนื่องจากบางครั้ง งานทุบอาคารมีเวลาจำกัด คุณจะได้วางแผนงานต่อไปได้
  5. มีระบบดูแลความปลอดภัย และใส่ใจความปลอดภัยของคนงาน ที่ทำงาน และสิ่งของบริเวณข้างเคียง โดยเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
  6. เป็นผู้ให้บริการที่ดำเนินกิจการของตัวเอง ไม่ใช่เป็นนายหน้าติดต่อจ้างผู้อื่นอีกที เพราะอาจมีปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน

ส่วนจะตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการทุบตึกเจ้าใดนั้น ต้องหาข้อมูลรอบข้าง อาจจะจากคนรู้จัก จากคำรับรองของผู้เคยใช้บริการมาก่อน เพื่อให้ได้ทั้งงานที่ถูกใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายบานปลาย หรือถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ อีกทั้งปลอดภัย ทันเวลา

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 999ARTICLE.COM All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?