เรียนภาษาที่อังกฤษ ต้องเตรียมตัว เตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร+

เรียนภาษาที่อังกฤษ ต้องเตรียมตัว เตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไร